SZKOLENIA I KURSY

Kształcenie pielęgniarek i położnych. Podnosimy kwalifikacje zawodowe.

Zgłoszenia na szkolenia należy dokonywać wyłącznie poprzez SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)
https://smk.ezdrowie.gov.pl/

SZKOLENIA

Firma VITAL-MED sp. z o.o prowadzi szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Swoją ofertę kierujemy do personelu medycznego w województwach podkarpackim, śląskim, mazowieckim, opolskim oraz świętokrzyskim.

KURSY

Oprócz specjalizacji w naszej ofercie mamy również kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, dokształcające. Uczestnicy naszych specjalizacji oraz kursów osiągają bardzo wysokie wyniki podczas egzaminów państwowych.

PRZYCHODNIA

Zapraszamy również do naszej przychodni, która posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki i położnej.
VITAL-MED Sp. z o.o., ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, NIP 6312609636, REGON 241567740, KRS 0000353371