• DirectionPrzeworsk, PL
  • PhonePrzychodnia: 16-648-56-80, kom. 696 831 779
  • PhoneZapisy na kursy: 696 829 068
A A A

VITAL-MED Sp. z o.o. prowadzi nabór na kursy specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

( Obowiązkowa rejestracja przez portal: System Monitorowania Kształcenia - " SMKhttps://smk.ezdrowie.gov.pl/ :

Wymagane dokumenty do specjalizacji

 - Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ położnej

- Zaświadczenie potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza/położnej minimum 2 lata stażu pracy

- Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

Nr rachunku bankowego dla uczestników: 97 1240 4302 1111 0010 7341 0064 Bank Pekao SA.


Vital-Med sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
 

 // Egzamin uzupełniający - Podkarpacie  27.01.2018 \\

miejsce:  Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl


- pielęgniarstwo chirurgiczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 11.00

- pielęgniarstwo internistyczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 13.00

- pielęgniarstwo opieki długoterminowej - 27 stycznia 2018 r. - godz. 15.00

// Egzamin uzupełniający - Śląsk  27.01.2018 \\

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom

- pielęgniarstwo pediatryczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 8:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo rodzinne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 10:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo geriatryczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 12:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo w dziedzinie opieki paliatywna - 27 stycznia 2018 r. - godz.14:00 (sala nr 206)

- pielęgniarstwo epidemiologiczne - 27 stycznia 2018 r. - godz.16:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej - 27 stycznia 2018 r. - godz.18:00 (sala nr 206)

Literatura do egzaminów uzupełniających taka sama jak w przypadku egzaminów wstępnych !

W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod numery :  696 767 850 lub 696 831 420 .

W sprawach technicznych dotyczących zakładania kont w SMK : 692 980 630 .

I.

Vital-Med sp. z o.o. prowadzi specjalizacje w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

Miejsce realizacji : " ŚLĄSK "

Typ: " KOMERCYJNE " w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

- PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE (dla położnych) rozpoczynamy 24.II.2018r  - w BYTOMIU

 Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - rozpoczynamy 24.XI.2017r

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA  PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

II.

Vital-Med sp. z o.o. otworzył specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia w następujących dziedzinach pielęgniarstwa

- PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ (dla pielęgniarek) rozpoczęcie: 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA  PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 15:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej - Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie: 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA  PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

Egzamin wstępny odbędzie się :  28.12.2017r. o godzinie 15:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
2. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa.Wyd. Czelej, Lublin 2006

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO RODZINNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie; 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA  PIELĘGNIARSTWO RODZINNE 

Egzamin wstępny odbędzie się :  28.12.2017r. o godzinie 9:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1.  Ślusarska B., Zarzycka D., Zachradniczek K., "Podstawy pielęgniarstwa" t. I, PZWL Warszawa 2013

 2. Kiliańska D., " Pielęgniarstwo w Podstawowej opiece zdrowotnej", t.I, wyd. Makmed Lublin, 2010

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie: 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA  PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

Egzamin wstępny odbędzie się :  30.12.2017r. o godzinie 09:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.204)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1."Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia" pod red. Macieja Kaczmarskiego, Krystyny piskorz - Ogórek  Wydawnictwo Help Med Kraków
2. "Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą zagrażającą życiu" red. nauk. Grażyna Cepuch, Mieczysława Perek PZW

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE  (dla pielęgniarek i położnych) rozpoczęcie 30.XII.2017

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 9:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej: Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska –Mach, PZWL warszawa 2016, wyd. 1
2. Podstawy Pielęgniarstwa Epidemiologicznego: Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober- Gheek Wydanie II poprawione i uzupełnione

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ  (dla pielęgniarek) rozpoczęcie 30.XII.2017

Egzamin wstępny odbędzie się :  28.12.2017r. o godzinie 12:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. de Walden-Gałuszko K., Ciołkowska -Rysz A. „Medycyna Paliatywna” wyd.1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2015r.
2. de Walden-Gałuszko, Kaptacz A. „Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej”, wyd.1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2005r.

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tuta

Miejsce realizacji: "PODKARPACIE" 

Typ: " DOFINANSOWANE Z MZ" w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

- PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie 30.XII.2017r.

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA  PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 18:00, !!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl (sala konferencyjna blok "D" I - piętro)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Jurkowska G., Łagoda K. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2011
2. Konstańczak S.: Etyka pielęgniarska. Wyd. Difin, Warszawa 2010

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMONOWEJ (dla pielęgniarek) rozpoczęcie 30.XII.2017r.

Dowiedz się więcejSPECJALIZACJA  PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 14:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl (sala konferencyjna blok "D" I - piętro)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej - Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA  PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 16:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl (sala konferencyjna blok "D" I - piętro)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Fibak J. (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2010
2. Banasiewicz T., Krokowicz P., Szczepkowski M. (red.): Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Termedia, Poznań 2014

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE (dla położnych) rozpoczęcie 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

( pozostały tylko miejsca płatne: 2500 zł / os. ) 

Egzamin wstępny odbędzie się :  30.12.2017r. o godzinie 9:00,

miejsce: Szpital Specjalistyczny Pro-Familia, ul. Witolda 6B, 35-001 Rzeszów

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Grzegorz Bręborowicz, Położnictwo i Ginekologia tom I i II (PZWL),

2. Anna Ksykiewicz-Dorota, Zarządzanie w pielęgniarstwie (PZWL),

3. Grażyna Stadnicka, Opieka przedkoncepcyjna (PZWL). 

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

Vital-Med sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

 // Egzamin uzupełniający - Podkarpacie  27.01.2018 \\

miejsce: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl


- pielęgniarstwo chirurgiczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 11.00
- pielęgniarstwo internistyczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 13.00
- pielęgniarstwo opieki długoterminowej - 27 stycznia 2018 r. - godz. 15.00

// Egzamin uzupełniający - Śląsk  27.01.2018 \\

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom

- pielęgniarstwo pediatryczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 8:00 (sala nr 206)

- pielęgniarstwo rodzinne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 10:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo geriatryczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 12:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo w dziedzinie opieki paliatywna - 27 stycznia 2018 r. - godz.14:00 (sala nr 206)

- pielęgniarstwo epidemiologiczne - 27 stycznia 2018 r. - godz.16:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej - 27 stycznia 2018 r. - godz.18:00 (sala nr 206)

Literatura do egzaminów uzupełniających taka sama jak w przypadku egzaminów wstępnych !

W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod numery : 696 767 850 lub 696 831 420 .

W sprawach technicznych dotyczących zakładania kont w SMK : 692 980 630 .


W ramach prowadzonych specjalizacji firma Vital-Med sp. z o.o. przeprowadzi wymagane kursy specjalizacyjne !!!