• DirectionPrzeworsk, PL
 • PhonePrzychodnia: (+48)16 648 56 80, kom. (+48) 696 831 779, fax (+48) 16 648 56 04
 • PhoneZapisy na kursy:(+48) 696 829 068
A A A

Zachęcamy wszystkie pielęgniarki i położne zainteresowane ofertą szkoleniową organizatora: Vital-Med sp. z o.o. , ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk do skorzystania z funkcjonalności systemów, link do portalu tutaj: ePUAP

Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

  1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
  2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
  3. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów: urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie państwa dowodu osobistego albo paszportu

 1. punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
  • imię
  • nazwisko
  • numer pesel
  • identyfikator użytkownika
 2. punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
 3. punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

To wszystko teraz można korzystać z profilu zaufanego.