• DirectionPrzeworsk, PL
 • PhonePrzychodnia: 16-648-56-80, kom. 696 831 779
 • PhoneZapisy na kursy: 696 829 068
A A A

INFORMACJA

 

 • 21.04. 2018 r. odbędą się spotkania organizacyjne kursów specjalistycznych prowadzonych na ŚLĄSKU - spotkania odbęda się w
  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4, Aleja Legionów 10, 41-900 Bytom (Wywiad i Badanie Fizykalne godz. 8:00, RKO godz.10:00, EKG godz.11:00, Leczenie Ran godz. 12:00)
    
 • 08.04.2018r. ogłoszono nabór na kursy specjalistyczne na PODKARPACIU - więcej informacji w zakładkach : KURSY oraz SZKOLENIA (AKTUALNA OFERTA
 • Zgłoszenia na wszystkie kursy (kwalifikacyjne, specjalistyczne) na Śląsku przyjmujemy tylko do 12.05.2018 - po tej dacie nie będzie możliwości zapisu.

Vital-Med sp. z o.o. zakończył nabór na specjalizacje w następujących dziedzinach pielęgniarstwa: 

Podkarpacie
- pielęgniarstwo chirurgiczne
- pielęgniarstwo internistyczne
- pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
- pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej

 

Śląsk

- pielęgniarstwo pediatryczne
- pielęgniarstwo rodzinne
- pielęgniarstwo geriatryczne
- pielęgniarstwo w dziedzinie opieki paliatywna
- pielęgniarstwo epidemiologiczne
- pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej

 

ZAKOŃCZONE KURSY:
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
- Wywyiad i badanie fizykalne

 

 

Uwaga !!!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas wyboru organizatora kształcenia, ponieważ w systemie SMK istnieje organizator o łudząco podobnej nazwie do Naszej. Jednocześnie przypominany nazwa naszej firmy w SMK to: " Vital-Med sp. z o.o. "

"" Uwaga - Zgłoszenia na wszystkie kursy specjalistyczne i kwalifikcyjne prowadzone na ŚLĄSKU przyjmujemy tylko do 12.05.2018 - po tej dacie nie będzie możliwości zapisu "" 

Vital-Med sp. z o.o. informuje, iż prowadzi na ŚLĄSKU nabór na:

I. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie :
PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK
miejsce : BYTOM
cena : 1250 zł
spotkanie organizacyjne : 14.IV.2018 r.
Formularz zgłoszeniowy w zakładce:
FORMULARZE.
Obowiązkowe zgłoszenia przez
SMK.

 

II. Kurs specjalistyczny w dziedzinie :
LECZENIA RAN DLA POŁOŻNYCH
miejsce : BYTOM - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Aleja Legionów 10
godzina : 12:00
 
cena : 450 zł
spotkanie organizacyjne : 21.IV.2018 r.
Formularz zgłoszeniowy w zakładce:
FORMULARZE.
Obowiązkowe zgłoszenia przez
SMK.

 III. Kurs specjalistyczny w dziedzinie :
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
miejsce : BYTOM - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Aleja Legionów 10
godzina : 10:00

cena : 350 zł
spotkanie organizacyjne : 21.IV.2018 r.
Formularz zgłoszeniowy w zakładce:
FORMULARZE.
Obowiązkowe zgłoszenia przez
SMK.

 IV. Kurs specjalistyczny w dziedzinie :
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO
 U DOROSŁYCH 
 
miejsce : BYTOM - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Aleja Legionów 10
godzina : 11:00

cena : 350 zł
spotkanie organizacyjne : 21.IV.2018 r.
Formularz zgłoszeniowy w zakładce:
FORMULARZE.
Obowiązkowe zgłoszenia przez
SMK.

 V. Kurs specjalistyczny w dziedzinie :
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
miejsce : BYTOM - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Aleja Legionów 10
godzina : 8:00
cena : 450 zł
spotkanie organizacyjne : 21.IV.2018 r.
Formularz zgłoszeniowy w zakładce:
FORMULARZE.
Obowiązkowe zgłoszenia przez
SMK.


Oraz na PODKARPACIU :

 VI. Kurs specjalistyczny w dziedzinie :
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH 
miejsce : PRZEMYŚL - Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18
cena : 300 zł
spotkanie organizacyjne : 27.04.2018 r.  godz. 15.00
zapisy do : 13.V.2018
Formularz zgłoszeniowy w zakładce: FORMULARZE.
Obowiązkowe zgłoszenia przez SMK.

 VII. Kurs specjalistyczny w dziedzinie :
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
miejsce : PRZEMYŚL - Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18
cena : 400 zł
spotkanie organizacyjne : 01.09.2018 r.  godz. 15.00
zapisy do : 10.IX.2018
Formularz zgłoszeniowy w zakładce: FORMULARZE.
Obowiązkowe zgłoszenia przez SMK.

 VIIIKurs specjalistyczny w dziedzinie :
RESYSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
miejsce : PRZEMYŚL - Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18
cena : 300 zł
spotkanie organizacyjne : 09.X.2018 r.  godz. 15.00
zapisy do : 16.X.2018
Formularz zgłoszeniowy w zakładce: FORMULARZE.
Obowiązkowe zgłoszenia przez SMK.

 

W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod numery : 696 767 850 lub 696 831 420 .

Informacje o warunkach przystąpienia do specjalizacji  dostępne są poniżej

Plik PDF - proszę kliknąć na ikonę poniżej

Warunki przystąpienia do specjalizacji

Od 01.07.2017r. wszystkie wnioski o udział w wybranej: specjalizacji, szkoleniu czy kursie można składać jedynie po zalogowaniu się na swoje zweryfikowane przez OIPiP konto w SMK i wybraniu odpowiedniego szkolenia z oferty organizatora: Vital-Med sp. z o.o. , ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk

 1. Załóż konto na stronie: https://smk.ezdrowie.gov.pl/
 2. Uzupełnij formularz z danymi osobowymi (za wyjątkiem pola: OPCJONALNY IDENTYFIKATOR P2)
 3. Złóż wniosek o założenie konta. (Otrzymasz potwierdzenie na podany w danych osobowych adres e-mailowy – jednorazowe hasło)
 4. Powróć do okna logowania
 5. ZALOGUJ się w P2 wybierając opcję: login/hasło Login – to adres e-mailowy, hasło – to jednorazowe hasło otrzymane e-mailem System wymusi zmianę hasła na dowolnie wybrane Po wprowadzeniu nowego hasła pojawią się 2 okienka: MÓJ PROFIL oraz WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ
 6. Należy wejść na WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ, następnie NOWY WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ Pojawi się okno z wcześniej wprowadzonymi danymi osobowymi
 7. W formularzu danych osobowych należy uzupełnić pola - grupa biznesowa ( wybieramy pielęgniarka/położna), w grupie funkcjonalnej (wybieramy użytkownik)
 8. Wybieramy jednostkę akceptującą wniosek (odpowiednią Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych)
 9. Przechodzimy dalej
 10. Konieczne będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu
 11. Zapisanie wniosku za pomocą funkcji ZAPISZ

Jeżeli na formularzu pozycje obowiązkowe zostały puste pola, wyświetli się komunikat o konieczności ich uzupełnienia. Po zapisaniu wniosku wyświetli się komunikat informujący o zakończeniu akcji powodzeniem. Po jego zatwierdzeniu użytkownik przechodzi do trybu podglądu wniosku, gdzie ma możliwość: – wysłania wniosku z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP ( tylko osoby posiadające wniosek kwalifikowany lub ePUAP) - przesłania wniosku do administratora za pomocą funkcji ZŁÓŻ WNIOSEK PAPIEROWO, a następnie udanie się z wydrukowanym wnioskiem do OIPiP w swoim miejscu zamieszkania celem weryfikacji osoby składającej wniosek. Osoby, które posiadają już podpis kwalifikowany lub profil ePUAP – nie zgłaszają się osobiście w OIPIP celem weryfikacji danych - lecz przesyłają wniosek za pomocą wymienionych funkcjonalności systemów.

Uwaga !!!
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas wyboru organizatora kształcenia, ponieważ w systemie SMK istnieje
organizator o łudząco podobnej nazwie do Naszej. Jednocześnie przypominany nazwa naszej firmy w SMK to:
Vital-Med sp. z o.o.


Zasady ogólne wynikające z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.)

- O kwalifikację na szkolenie specjalizacyjne może ubiegać się pielęgniarka / położna z przynajmniej dwuletnim stażem pracy w zawodzie, w ciągu ostatnich 5 lat, posiadająca prawo wykonywania zawodu.

- O kwalifikację na kurs kwalifikacyjny może ubiegać się pielęgniarka / położna posiadająca co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie, posiadająca prawo wykonywania zawodu.

- O kwalifikację na kurs specjalistyczny może ubiegać się pielęgniarka / położna posiadająca prawo wykonywania zawodu.

 

Jak złożyć zgłoszenie przez SMK - instrukcja !!

Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie jest możliwe wyłącznie przez system SMK.

W celu zapisania się na wybraną formę kształcenia podyplomowego należy założyć konto w systemie SMK (instrukcja wyżej).

Po pełnej aktywacji konta należy zalogować się w SMK i kliknąć na kafelek: "Dane o planowanych szkoleniach" (NIE KLIKAMY na kafelek "Wnioski na szkolenia").

Następne kroki są intuicyjne, ale należy pamiętać o poprawnym wybieraniu i wypełnianiu wszystkich wymaganych pól.

Należy wybrać województwo np.: podkarpackie lub miasto Rzeszów, dalej – Vital-Med sp. z o.o. i kurs lub specjalizację, którą jesteśmy zainteresowani i wypełniać kolejne pola.

Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji oraz załączeniu pliku (np. pdf, jpg) z aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, klikamy na przycisk "Zapisz".

TO JESZCZE NIE KONIEC!

To tzw. "Szkic" wniosku, który po wejściu w "Szczegóły" i po przewinięciu go do końca strony należy wysłać klikając "Wyślij".

Finalizujemy operację potwierdzeniem wysłania wniosku.

Czy nasz wniosek na szkolenie został pozytywnie zweryfikowany sprawdzamy przy następnych logowaniach poprzez kafelek "Wnioski na szkolenia".

Informację o kwalifikacji i szczegółach organizacyjnych przesyłamy pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.