• DirectionPrzeworsk, PL
 • PhonePrzychodnia: 16-648-56-80, kom. 696 831 779
 • PhoneZapisy na kursy: 696 829 068
A A A

Informacje o warunkach przystąpienia do specjalizacji  dostępne są poniżej

Plik Word'a (pakiet MS Office) - proszę kliknąć na ikonę poniżej

Warunki przystąpienia do specjalizacji

Plik PDF - proszę kliknąć na ikonę poniżej

Warunki przystąpienia do specjalizacji

Uwaga !!!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas wyboru organizatora kształcenia, ponieważ w systemie SMK istnieje organizator o łudząco podobnej nazwie do Naszej. Jednocześnie przypominany nazwa naszej firmy w SMK to:

Vital-Med sp. z o.o.

 

I. Kurs specjalistyczny miejsce : BYTOM
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych rozpoczynamy 27.01.2018r.

Opis i szczegółowe informacje dotyczące kursu po kliknięciu tutaj Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

Formularz do pobrania tutaj Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)

 

II. Kurs specjalistyczny miejsce : BYTOM
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego rozpoczynamy 27.01.2018r

Opis i szczegółowe informacje dotyczące kursu po kliknięciu tutaj  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

Formularz do pobrania tutaj Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)

 

 III. Kurs specjalistyczny miejsce : BYTOM
Wywiad i badanie fizykalne rozpoczynamy 13.01.2018r (nabór zakończony)

Wywiad i badanie fizykalne rozpoczynamy 22.01.2018r ( przypominamy, że wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem przez system SMK muszą być dopełnione maksymalnie do dnia 22.01.2018r do godz.: 23:59 - po tym terminie zgłoszenie będzie niemożliwe)

Opis i szczegółowe informacje dotyczące kursu po kliknięciu tutaj Wywiad i badanie fizykalne

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

Formularz do pobrania tutaj Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)

Zachęcamy wszystkie pielęgniarki i położne zainteresowane ofertą szkoleniową organizatora: Vital-Med sp. z o.o. , ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk do skorzystania z funkcjonalności systemów, link do portalu tutaj: ePUAP

Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

  1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
  2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
  3. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów: urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie państwa dowodu osobistego albo paszportu

 1. punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
  • imię
  • nazwisko
  • numer pesel
  • identyfikator użytkownika
 2. punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
 3. punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

To wszystko teraz można korzystać z profilu zaufanego.

Od 01.07.2017r. wszystkie wnioski o udział w wybranej: specjalizacji, szkoleniu czy kursie można składać jedynie po zalogowaniu się na swoje zweryfikowane przez OIPiP konto w SMK i wybraniu odpowiedniego szkolenia z oferty organizatora: Vital-Med sp. z o.o. , ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk

 1. Załóż konto na stronie: https://smk.ezdrowie.gov.pl/
 2. Uzupełnij formularz z danymi osobowymi (za wyjątkiem pola: OPCJONALNY IDENTYFIKATOR P2)
 3. Złóż wniosek o założenie konta. (Otrzymasz potwierdzenie na podany w danych osobowych adres e-mailowy – jednorazowe hasło)
 4. Powróć do okna logowania
 5. ZALOGUJ się w P2 wybierając opcję: login/hasło Login – to adres e-mailowy, hasło – to jednorazowe hasło otrzymane e-mailem System wymusi zmianę hasła na dowolnie wybrane Po wprowadzeniu nowego hasła pojawią się 2 okienka: MÓJ PROFIL oraz WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ
 6. Należy wejść na WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ, następnie NOWY WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ Pojawi się okno z wcześniej wprowadzonymi danymi osobowymi
 7. W formularzu danych osobowych należy uzupełnić pola - grupa biznesowa ( wybieramy pielęgniarka/położna), w grupie funkcjonalnej (wybieramy użytkownik)
 8. Wybieramy jednostkę akceptującą wniosek (odpowiednią Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych)
 9. Przechodzimy dalej
 10. Konieczne będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu
 11. Zapisanie wniosku za pomocą funkcji ZAPISZ

Jeżeli na formularzu pozycje obowiązkowe zostały puste pola, wyświetli się komunikat o konieczności ich uzupełnienia. Po zapisaniu wniosku wyświetli się komunikat informujący o zakończeniu akcji powodzeniem. Po jego zatwierdzeniu użytkownik przechodzi do trybu podglądu wniosku, gdzie ma możliwość: – wysłania wniosku z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP ( tylko osoby posiadające wniosek kwalifikowany lub ePUAP) - przesłania wniosku do administratora za pomocą funkcji ZŁÓŻ WNIOSEK PAPIEROWO, a następnie udanie się z wydrukowanym wnioskiem do OIPiP w swoim miejscu zamieszkania celem weryfikacji osoby składającej wniosek. Osoby, które posiadają już podpis kwalifikowany lub profil ePUAP – nie zgłaszają się osobiście w OIPIP celem weryfikacji danych - lecz przesyłają wniosek za pomocą wymienionych funkcjonalności systemów.

Uwaga !!!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas wyboru organizatora kształcenia, ponieważ w systemie SMK istnieje organizator o łudząco podobnej nazwie do Naszej. Jednocześnie przypominany nazwa naszej firmy w SMK to:

Vital-Med sp. z o.o.


Zasady ogólne wynikające z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.)

- O kwalifikację na szkolenie specjalizacyjne może ubiegać się pielęgniarka / położna z przynajmniej dwuletnim stażem pracy w zawodzie, w ciągu ostatnich 5 lat, posiadająca prawo wykonywania zawodu.

- O kwalifikację na kurs kwalifikacyjny może ubiegać się pielęgniarka / położna posiadająca co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie, posiadająca prawo wykonywania zawodu.

- O kwalifikację na kurs specjalistyczny może ubiegać się pielęgniarka / położna posiadająca prawo wykonywania zawodu.

 

Jak złożyć zgłoszenie przez SMK - instrukcja !!

Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie jest możliwe wyłącznie przez system SMK.

W celu zapisania się na wybraną formę kształcenia podyplomowego należy założyć konto w systemie SMK (instrukcja wyżej).

Po pełnej aktywacji konta należy zalogować się w SMK i kliknąć na kafelek: "Dane o planowanych szkoleniach" (NIE KLIKAMY na kafelek "Wnioski na szkolenia").

Następne kroki są intuicyjne, ale należy pamiętać o poprawnym wybieraniu i wypełnianiu wszystkich wymaganych pól.

Należy wybrać województwo np.: podkarpackie lub miasto Rzeszów, dalej – Vital-Med sp. z o.o. i kurs lub specjalizację, którą jesteśmy zainteresowani i wypełniać kolejne pola.

Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji oraz załączeniu pliku (np. pdf, jpg) z aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, klikamy na przycisk "Zapisz".

TO JESZCZE NIE KONIEC!

To tzw. "Szkic" wniosku, który po wejściu w "Szczegóły" i po przewinięciu go do końca strony należy wysłać klikając "Wyślij".

Finalizujemy operację potwierdzeniem wysłania wniosku.

Czy nasz wniosek na szkolenie został pozytywnie zweryfikowany sprawdzamy przy następnych logowaniach poprzez kafelek "Wnioski na szkolenia".

Informację o kwalifikacji i szczegółach organizacyjnych przesyłamy pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

VITAL-MED Sp. z o.o. prowadzi nabór na kursy specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

( Obowiązkowa rejestracja przez portal: System Monitorowania Kształcenia - " SMKhttps://smk.ezdrowie.gov.pl/ :

Wymagane dokumenty do specjalizacji

 - Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ położnej

- Zaświadczenie potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza/położnej minimum 2 lata stażu pracy

- Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

Nr rachunku bankowego dla uczestników: 97 1240 4302 1111 0010 7341 0064 Bank Pekao SA.


Vital-Med sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
 

 // Egzamin uzupełniający - Podkarpacie  27.01.2018 \\

miejsce:  Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl


- pielęgniarstwo chirurgiczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 11.00

- pielęgniarstwo internistyczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 13.00

- pielęgniarstwo opieki długoterminowej - 27 stycznia 2018 r. - godz. 15.00

// Egzamin uzupełniający - Śląsk  27.01.2018 \\

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom

- pielęgniarstwo pediatryczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 8:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo rodzinne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 10:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo geriatryczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 12:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo w dziedzinie opieki paliatywna - 27 stycznia 2018 r. - godz.14:00 (sala nr 206)

- pielęgniarstwo epidemiologiczne - 27 stycznia 2018 r. - godz.16:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej - 27 stycznia 2018 r. - godz.18:00 (sala nr 206)

Literatura do egzaminów uzupełniających taka sama jak w przypadku egzaminów wstępnych !

W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod numery :  696 767 850 lub 696 831 420 .

W sprawach technicznych dotyczących zakładania kont w SMK : 692 980 630 .

I.

Vital-Med sp. z o.o. prowadzi specjalizacje w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

Miejsce realizacji : " ŚLĄSK "

Typ: " KOMERCYJNE " w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

- PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE (dla położnych) rozpoczynamy 24.II.2018r  - w BYTOMIU

 Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - rozpoczynamy 24.XI.2017r

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

II.

Vital-Med sp. z o.o. otworzył specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia w następujących dziedzinach pielęgniarstwa

- PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ (dla pielęgniarek) rozpoczęcie: 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 15:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej - Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie: 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

Egzamin wstępny odbędzie się :  28.12.2017r. o godzinie 15:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
2. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa.Wyd. Czelej, Lublin 2006

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO RODZINNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie; 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO RODZINNE 

Egzamin wstępny odbędzie się :  28.12.2017r. o godzinie 9:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1.  Ślusarska B., Zarzycka D., Zachradniczek K., "Podstawy pielęgniarstwa" t. I, PZWL Warszawa 2013

 2. Kiliańska D., " Pielęgniarstwo w Podstawowej opiece zdrowotnej", t.I, wyd. Makmed Lublin, 2010

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie: 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

Egzamin wstępny odbędzie się :  30.12.2017r. o godzinie 09:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.204)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1."Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia" pod red. Macieja Kaczmarskiego, Krystyny piskorz - Ogórek  Wydawnictwo Help Med Kraków
2. "Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą zagrażającą życiu" red. nauk. Grażyna Cepuch, Mieczysława Perek PZW

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE  (dla pielęgniarek i położnych) rozpoczęcie 30.XII.2017

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 9:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej: Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska –Mach, PZWL warszawa 2016, wyd. 1
2. Podstawy Pielęgniarstwa Epidemiologicznego: Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober- Gheek Wydanie II poprawione i uzupełnione

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ  (dla pielęgniarek) rozpoczęcie 30.XII.2017

Egzamin wstępny odbędzie się :  28.12.2017r. o godzinie 12:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom (sala nr.212)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. de Walden-Gałuszko K., Ciołkowska -Rysz A. „Medycyna Paliatywna” wyd.1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2015r.
2. de Walden-Gałuszko, Kaptacz A. „Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej”, wyd.1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2005r.

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tuta

Miejsce realizacji: "PODKARPACIE" 

Typ: " DOFINANSOWANE Z MZ" w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

- PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie 30.XII.2017r.

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 18:00, !!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl (sala konferencyjna blok "D" I - piętro)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Jurkowska G., Łagoda K. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2011
2. Konstańczak S.: Etyka pielęgniarska. Wyd. Difin, Warszawa 2010

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMONOWEJ (dla pielęgniarek) rozpoczęcie 30.XII.2017r.

Dowiedz się więcejSPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 14:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl (sala konferencyjna blok "D" I - piętro)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej - Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE (dla pielęgniarek) rozpoczęcie 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

Egzamin wstępny odbędzie się :  29.12.2017r. o godzinie 16:00!!! trwa nabór uzupełniający - informacja na górze i  dole strony !!!

miejsce: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl (sala konferencyjna blok "D" I - piętro)

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Fibak J. (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2010
2. Banasiewicz T., Krokowicz P., Szczepkowski M. (red.): Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Termedia, Poznań 2014

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

- PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE (dla położnych) rozpoczęcie 30.XII.2017

Dowiedz się więcej SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

( pozostały tylko miejsca płatne: 2500 zł / os. ) 

Egzamin wstępny odbędzie się :  30.12.2017r. o godzinie 9:00,

miejsce: Szpital Specjalistyczny Pro-Familia, ul. Witolda 6B, 35-001 Rzeszów

Literatura do egzaminu wstępnego:

1. Grzegorz Bręborowicz, Położnictwo i Ginekologia tom I i II (PZWL),

2. Anna Ksykiewicz-Dorota, Zarządzanie w pielęgniarstwie (PZWL),

3. Grażyna Stadnicka, Opieka przedkoncepcyjna (PZWL). 

Formularz do pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres firmy)   

Formularz do wypełnienia on-line tutaj

Vital-Med sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

 // Egzamin uzupełniający - Podkarpacie  27.01.2018 \\

miejsce: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl


- pielęgniarstwo chirurgiczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 11.00
- pielęgniarstwo internistyczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 13.00
- pielęgniarstwo opieki długoterminowej - 27 stycznia 2018 r. - godz. 15.00

// Egzamin uzupełniający - Śląsk  27.01.2018 \\

miejsce:  Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, ul. Wroclawska 120, 41-902 Bytom

- pielęgniarstwo pediatryczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 8:00 (sala nr 206)

- pielęgniarstwo rodzinne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 10:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo geriatryczne - 27 stycznia 2018 r. - godz. 12:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo w dziedzinie opieki paliatywna - 27 stycznia 2018 r. - godz.14:00 (sala nr 206)

- pielęgniarstwo epidemiologiczne - 27 stycznia 2018 r. - godz.16:00 (sala nr 206)

 - pielęgniarstwo w dziedzinie opieki długoterminowej - 27 stycznia 2018 r. - godz.18:00 (sala nr 206)

Literatura do egzaminów uzupełniających taka sama jak w przypadku egzaminów wstępnych !

W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod numery : 696 767 850 lub 696 831 420 .

W sprawach technicznych dotyczących zakładania kont w SMK : 692 980 630 .


W ramach prowadzonych specjalizacji firma Vital-Med sp. z o.o. przeprowadzi wymagane kursy specjalizacyjne !!!