Instrukcje - szkolenia i kursy

Od 01.07.2017r. wszystkie wnioski o udział w wybranej: specjalizacji, szkoleniu czy kursie można składać jedynie po zalogowaniu się na swoje zweryfikowane przez OIPiP konto w SMK i wybraniu odpowiedniego szkolenia z oferty organizatora: Vital-Med sp. z o.o. , ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk

 1. Załóż konto na stronie: https://smk.ezdrowie.gov.pl/
 2. Uzupełnij formularz z danymi osobowymi (za wyjątkiem pola: OPCJONALNY IDENTYFIKATOR P2)
 3. Złóż wniosek o założenie konta. (Otrzymasz potwierdzenie na podany w danych osobowych adres e-mailowy – jednorazowe hasło)
 4. Powróć do okna logowania
 5. ZALOGUJ się w P2 wybierając opcję: login/hasło Login – to adres e-mailowy, hasło – to jednorazowe hasło otrzymane e-mailem System wymusi zmianę hasła na dowolnie wybrane Po wprowadzeniu nowego hasła pojawią się 2 okienka: MÓJ PROFIL oraz WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ
 6. Należy wejść na WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ, następnie NOWY WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ Pojawi się okno z wcześniej wprowadzonymi danymi osobowymi
 7. W formularzu danych osobowych należy uzupełnić pola - grupa biznesowa ( wybieramy pielęgniarka/położna), w grupie funkcjonalnej (wybieramy użytkownik)
 8. Wybieramy jednostkę akceptującą wniosek (odpowiednią Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych)
 9. Przechodzimy dalej
 10. Konieczne będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu
 11. Zapisanie wniosku za pomocą funkcji ZAPISZ

Jeżeli na formularzu pozycje obowiązkowe zostały puste pola, wyświetli się komunikat o konieczności ich uzupełnienia. Po zapisaniu wniosku wyświetli się komunikat informujący o zakończeniu akcji powodzeniem. Po jego zatwierdzeniu użytkownik przechodzi do trybu podglądu wniosku, gdzie ma możliwość: – wysłania wniosku z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP ( tylko osoby posiadające wniosek kwalifikowany lub ePUAP) - przesłania wniosku do administratora za pomocą funkcji ZŁÓŻ WNIOSEK PAPIEROWO, a następnie udanie się z wydrukowanym wnioskiem do OIPiP w swoim miejscu zamieszkania celem weryfikacji osoby składającej wniosek. Osoby, które posiadają już podpis kwalifikowany lub profil ePUAP – nie zgłaszają się osobiście w OIPIP celem weryfikacji danych - lecz przesyłają wniosek za pomocą wymienionych funkcjonalności systemów.

Zasady ogólne wynikające z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.)

- O kwalifikację na szkolenie specjalizacyjne może ubiegać się pielęgniarka / położna z przynajmniej dwuletnim stażem pracy w zawodzie, w ciągu ostatnich 5 lat, posiadająca prawo wykonywania zawodu.

- O kwalifikację na kurs kwalifikacyjny może ubiegać się pielęgniarka / położna posiadająca co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie, posiadająca prawo wykonywania zawodu.

- O kwalifikację na kurs specjalistyczny może ubiegać się pielęgniarka / położna posiadająca prawo wykonywania zawodu.

Jak złożyć zgłoszenie przez SMK - instrukcja

Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie jest możliwe wyłącznie przez system SMK.

W celu zapisania się na wybraną formę kształcenia podyplomowego należy założyć konto w systemie SMK (instrukcja wyżej).

Po pełnej aktywacji konta należy zalogować się w SMK i kliknąć na kafelek: "Dane o planowanych szkoleniach" (NIE KLIKAMY na kafelek "Wnioski na szkolenia").

SMK

Następne kroki są intuicyjne, ale należy pamiętać o poprawnym wybieraniu i wypełnianiu wszystkich wymaganych pól.

Należy wybrać województwo np.: podkarpackie lub miasto Rzeszów, dalej – Vital-Med sp. z o.o. i kurs lub specjalizację, którą jesteśmy zainteresowani i wypełniać kolejne pola.

Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji oraz załączeniu pliku (np. pdf, jpg) z aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, klikamy na przycisk "Zapisz".

TO JESZCZE NIE KONIEC!

To tzw. "Szkic" wniosku, który po wejściu w "Szczegóły" i po przewinięciu go do końca strony należy wysłać klikając "Wyślij".

Szegóły konta SMK

SMK

Finalizujemy operację potwierdzeniem wysłania wniosku.

Czy nasz wniosek na szkolenie został pozytywnie zweryfikowany sprawdzamy przy następnych logowaniach poprzez kafelek "Wnioski na szkolenia".

Informację o kwalifikacji i szczegółach organizacyjnych przesyłamy pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

 

VITAL-MED Sp. z o.o., ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, NIP 6312609636, REGON 241567740, KRS 0000353371