Facebook PopUp Śląsk

Zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a. Dziękujemy

Województwo śląskie

Biuro Firmy:
VITAL - MED Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice
tel: (+48) 668 593 283

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8:00 - 16:00
wtorek godz. 8:00 - 17:30
środa godz. 8:00 - 16:00
czwartek godz. 8:00 - 16:00
piątek godz. 8:00 - 16:00

 

Biuro Firmy:
VITAL - MED Sp. z o.o.
ul. Stawowa 10
40-225 Katowice
tel: (+48) 881 048 044
tel: (+48) 696 767 850
tel: (+48) 668 593 861

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 7:30-18:00
wtorek godz. 7:30-15:30 
środa godz. 7:30-15:30 
czwartek godz. 7:30-15:30 
piątek godz. 7:30-15:30 
sobota godz. 09:00-12:00
niedziela godz. 09:00-12:00


* Szukasz dofinansowania ze strony Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (OIPiP) do szkoleń/ kursów, na które planujesz się zapisać ?
Wejdź na stronę swojej Izby i sprawdź !
W poniższym linku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące tego jak się o nieubiegać: https://www.izbapiel.katowice.pl/attachments/article/1535/Regulamin%20udziel.%20pomocy%20w%20zakresie%20rozwij.%20kwalifikacji%20od%2021.05.2020.pdf

*Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że firma Vital-Med. Sp. z o. o , z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i w dbałości o wzajemne bezpieczeństwo,  w szkoleniach i kursach realizowanych w naszych oddziałach regionalnych, przechodzi na kształcenie w formie hybrydowej, tzn. zajęcia będą odbywały się jednocześnie w dwóch formach – zdalnej (online) oraz stacjonarnej.

W tym celu uruchomiliśmy platformę „Microsoft Teams”. Umożliwia ona korzystanie z zajęć w wygodnej i bezpiecznej formie na komputerach oraz urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu.  Natomiast, w przypadku braku możliwości skorzystania z platformy, umożliwiamy uczestniczenie w wykładach stacjonarnych, w ograniczonej liczbie osób, zgodnie z aktualnie obowiązującymi publikowanymi wytycznymi, po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności do biura regionalnego.   

Informację o tym jak dołączyć do zajęć zdalnych, uczestnicy naszych szkoleń i kursów otrzymają ze swoich biur regionalnych. Zapewniamy również pomoc techniczną przy pokonaniu trudności w logowaniu się do platformy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem regionalnym !!!. 

  

Miejsce realizacji: ŚLĄSK - typ: DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA:

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 
Do wniosku zgłoszeniowego na specjalizację wysyłanego poprzez SMK należy załączyć dokument potwierdzający, co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat:

  • za dopuszczalne formy zatrudnienia uważa się zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, stosunku służbowego, umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło), praktykę pielęgniarek/położnych, wolontariat w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego – w zależności od rodzaju szkolenia
  • dokumentem potwierdzającym staż pracy może być: zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, wpis do CEIDG.
    Podstawa prawna: USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj.  Dz. U. z 2021 r.poz. 479, 1559. )
    Wnioski na specjalizacje wysłane poprzez SMK zostaną zweryfikowane i dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu wstępnego. Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego zostaną SMS-em poinformowane o szczegółach dotyczących egzaminu wstępnego.

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK  
( w SMK szukaj: Anestezjologia Ministerialna ed. 12 Katowice )
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie : 10 grudnia 2021r - termin egz. wstępnego 10.12.2021r.  godz.: 16:00
TYLKO 25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 
Literatura – wkrótce dostępna

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK  
( w SMK szukaj: Chirurgia Ministerialna ed. 10 Katowice )
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie : 11 grudnia 2021r -  termin egz. wstępnego 11.12.2021r.  godz.: 8:00
TYLKO 25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 
Literatura – wkrótce dostępna

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK 
( w SMK szukaj: Onkologia Ministerialna ed. 4 Katowice )
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie : 11 grudnia 2021r - termin egz. wstępnego 11.12.2021r.  godz.: 11:00
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 
Literatura – wkrótce dostępna

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK 
  ( w SMK szukaj: Operacyjna Ministerialne ed.3 Katowice )
Miejsce:    Katowice
Rozpoczęcie : 11 grudnia 2021r - termin egz. wstępnego 11.12.2021r.  godz.: 13:30
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 
Literatura – wkrótce dostępna

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK 
  ( w SMK szukaj: Paliatywna Ministerialne ed.5 Katowice )
Miejsce:    Katowice
Rozpoczęcie : 11 grudnia 2021r - termin egz. wstępnego 11.12.2021r.  godz.: 15:30
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Literatura:
- de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej,wyd.1.Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2017
- de Walden-Gałuszko K., Ciałkowska-Rysz A.:Medycyna paliatywna,wyd.1.Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2015

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE  DLA PIELĘGNIAREK 
( w SMK szukaj: Ministerialna ed. 3  Katowice)
Miejsce:   Katowice
Rozpoczęcie  : 12 grudnia 2021r - termin egz. wstępnego 12.12.2021r.  godz.: 8:00
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 
Literatura – wkrótce dostępna

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZE DLA POŁOŻNYCH  ( w SMK szukaj: Ginekologia Ministerialna ed. 7 Katowice ) 
Rozpoczęcie :  12 grudnia 2021r - termin egz. wstępnego 12.12.2021r.  godz.: 11:00
Miejsce: Katowice
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 
Literatura – wkrótce dostępna

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH  
( w SMK szukaj: Rodzinna (A) Ministerialna ed.2 Katowice )
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie :  12 grudnia 2021r - termin egz. wstępnego 12.12.2021r.  godz.: 13:30
Miejsce: Katowice
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 
Literatura – wkrótce dostępna

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH   ( w SMK szukaj: Neonatologia Ministerialna ed.5 Katowice ) 
Miejsce: Katowice
Rozpoczęcie : 12 grudnia 2021r - termin egz. wstępnego 12.12.2021r.  godz.: 15:30
Miejsce: Katowice
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 
Literatura – wkrótce dostępna

 

Miejsce realizacji: ŚLĄSK - typ: KOMERCYJNE:

 
 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK  
( w SMK szukaj: Interna Komercyjna ed. 8 Częstochowa ) – Nabór dalej trwa
Miejsce:  Częstochowa
Rozpoczęcie : 24 września 2021 r.
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK  
( w SMK szukaj: Anestezjologia Komercyjna ed. 9 Częstochowa ) - Nabór dalej trwa
Miejsce:  Częstochowa
Rozpoczęcie : 24 września 2021 r.
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK 
( w SMK szukaj: Onkologia Komercyjna ed. 3 Katowice ) - Nabór dalej trwa
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie : 16 października 2021 r.
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE  DLA PIELĘGNIAREK  
( w SMK szukaj: Psychiatria Komercyjna ed. 5  Katowice)
Miejsce: Katowice
Rozpoczęcie : 27 listopada 2021 r. 
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK  
( w SMK szukaj: Anestezjologia Komercyjna ed. 11 Katowice )
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie : 27 listopada 2021 r.
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK  

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK  ( w SMK szukaj: Interna Komercyjna ed. 10 Katowice)
Miejsce: Katowice
Rozpoczęcie : 28 listopada 2021 r. 
Cena specjalizacji:  2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK  

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK  
( w SMK szukaj: Rodzinna (P) Komercyjna ed.3 Katowice )
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie : 04 GRUDNIA 2021  r. 
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK  
( w SMK szukaj: Chirurgia Komercyjna ed. 9 Katowice )
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie : 04 grudnia 2021 r.
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Specjalizacja :
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  - (w SMK szukaj nazwy: Epidemiologia Komercyjna ed.3 Katowice )
 Miejsce: Katowice
Rozpoczęcie: 15 stycznia 2022 r.
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK ( w SMK szukaj: GERIATRYCZNE (A) Komercyjna ed.3 Katowice )
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie : 15 stycznia 2022 r.
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE  DLA PIELĘGNIAREK ( w SMK szukaj: Ratunkowa Komercyjna ed.4  Katowice )
Miejsce:  Katowice
Rozpoczęcie : 15 stycznia 2022r. 
Cena specjalizacji: 2900 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK

Powrót - lista specjalizacji

Facebook VitalMed Śląsk

VITAL-MED Sp. z o.o., ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, NIP 6312609636, REGON 241567740, KRS 0000353371