Województwo śląskie

Drukuj

Biuro Firmy:
VITAL - MED Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice
tel: (+48) 668 593 283

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek godz. 8.00 - 17.30
środa godz. 8.00 - 16.00
czwartek godz. 8.00 - 16.00
piątek godz. 8.00 - 16.00

 

Miejsce realizacji: ŚLĄSK - typ: DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA:

Specjalizacja:

- PIELĘGNIARSTWA W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK
- PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 
Do wniosku zgłoszeniowego na specjalizację wysyłanego poprzez SMK należy załączyć dokument potwierdzający, co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat:
- za dopuszczalne formy zatrudnienia uważa się zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, stosunku służbowego, umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło), praktykę pielęgniarek/położnych, wolontariat w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego – w zależności od rodzaju szkolenia
- dokumentem potwierdzającym staż pracy może być: zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, wpis do CEIDG.
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490, 1590).

Wnioski na specjalizacje wysłane poprzez SMK zostaną zweryfikowane i dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu wstępnego.
Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego zostaną mailowo i SMS-em poinformowane o szczegółach dotyczących egzaminu wstępnego.

SPECJALIZACJA:
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK
Data i miejsce postępowania kwalifikacyjnego: 07.03.2020, godz. 12:00, ul. Wrocławska 120, BYTOM

Literatura do egzaminu wstępnego:
1. de Walden-Gałuszko K., Ciołkowska -Rysz A. „Medycyna Paliatywna” wyd.1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2015r.
2. de Walden-Gałuszko, Kaptacz A. „Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej”, wyd.1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2005r.
3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490, 1590).
4. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej 

SPECJALIZACJA:
PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK – KOD N02
Data i miejsce postępowania kwalifikacyjnego: 07.03.2020, godz. 15:00, ul. Wrocławska 120, BYTOM

Literatura do egzaminu wstępnego :
1. Dawydzik L.T. „Ochrona zdrowia pracujących” PZWL, Warszawa 2003;
2. Kocka K. „Koncepcja medycyny pracy” PZWL, Warszawa 2014;
3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490, 1590).
4. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175.

 

Miejsce realizacji: ŚLĄSK - typ: KOMERCYJNE:

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH
Miejsce: Bytom, Tarnowskie Góry, Chorzów
Rozpoczęcie: 14 grudnia 2019 r.
Cena specjalizacji: 2500 zł.
Ilość miejsc ograniczona !!!

Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK  

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK
Miejsce: Bytom, Tarnowskie Góry, Chorzów
Zapisy do: 15 marca 2020 r.
Cena specjalizacji: 2500 zł.
Ilość miejsc ograniczona !!!

Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK  

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK
Miejsce: Bytom, Tarnowskie Góry, Chorzów
Rozpoczęcie: 18 stycznia 2020 r. 
Cena specjalizacji: 2500 zł.
Ilość miejsc ograniczona !!!
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK
ed. 5
Zajęcia odbywać się będą w Bytomiu
Rozpoczęcie : 14 marca 2020 r.
Cena specjalizacji: 2500 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
ed. 3
Miejsce: Częstochowa
Rozpoczęcie : 14 marca 2020 r.
Cena specjalizacji: 2500 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Specjalizacja:
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK
ed. 6
Miejsce: Częstochowa
Rozpoczęcie : 14 marca 2020 r. Zapisy do: 15 kwietnia 2020 r.
Cena specjalizacji: 2500 zł.
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Powrót - lista specjalizacji